انفجار در پشاور پاکستان، ۹ کشته و زخمی برجای گذاشت

انفجار انتحاری در منطقه حیات آباد واقع در پشاور پاکستان، ۹ کشته و زخمی برجای گذاشت

ادامه مطلب