سرپرست وزارت مالیه به مجلس نیامد و نام مقامات مرتبط به حیف و میل عواید افشا نشد

خبرگزاری دید: قرار بود محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه در نشست استجوابی امروز دوشنبه(۳جوزا) در مجلس حاضر شده و نام مقامات مرتبط با حیف و میل عواید در گمرکات را افشا کند، اما آقای پاینده در این نشست حاضر نشد

ادامه مطلب

روزانه تا هشت میلیون دالر به دلیل فساد در گمرکات ناپدید می‌شود

خبرگزاری دید: سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که به دلیل فساد در گمرکات، روزانه هفت تا هشت میلیون دالر درآمد دولت جمع آوری نمی‌شود

ادامه مطلب