رهبر ایران به جوانان فرانسوی:

از رییس جمهورتان بپرسید چرا از توهین به پیامبر دفاع می‌کند

رهبر مذهبی ایران در پیامی خطاب به جوانان فرانسوی، از آنان خواسته که از رییس جمهور آن کشور بپرسند که چرا به عنوان آزادی بیان از توهین به پیامبر اسلام دفاع می‌کند

ادامه مطلب