درگیری در خانه ملت؛ دو عضو مجلس نمایندگان به جان هم افتادند

نشست عمومی امروز چهارشنبه(۷ عقرب) مجلس نمایندگان با برخورد فزیکی دو نماینده از لوگر و پکتیا ادامه یافت.

ادامه مطلب