افغانستان سومین کشور ناامن برای خبرنگاران شناخته شد

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که در سال جاری میلادی، دست کم ۶۵ خبرنگار جان خود را در حین انجام کار از دست داده‌ است

ادامه مطلب