ترورهای هدفمند؛ نگرانی زنان خبرنگار و فعال مدنی از ابهامات روند صلح

در آستانه دور دوم مذاکرات شماری از بانوان خبرنگار و فعال حقوق بشری می‌گویند از یک‌سو افزایش خشونت‌ها و از سوی دیگر واضح نبودن دیدگاه طالبان در مورد زنان، حقوق بشر و آزادی بیان، کار را برای آنان در افغانستان دشوار کرده است. 

ادامه مطلب

خبرنگار ننگرهاری خبر کشته شدن برادر را نوشت

خبرنگاری در ننگرهار خبر کشته شدن یک تن را در اثر انفجار در شهر جلال‌آباد نوشت و سپس خبر شد که این فرد برادرش است.

ادامه مطلب