رهایی مسئول خبرگزاری پژواک در بلخ پس از بازداشت یک ماهه

خبرگزاری دید: مسئولان اطلاعات و فرهنگ طا-لبان در بلخ می‌گویند که با سعی و تلاش آنان مسئول خبرگزاری پژواک که به جرم فعالیت سیاسی بازداشت شده بود، رها شده است.

ادامه مطلب