خلیلزاد: اقدامات روزهای اخیر مثبت و امیدبخش است

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان از برگزاری نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی استقبال کرده و می‌گوید بحث روی آجندا در دوحه آغاز شده است.

ادامه مطلب