خودداری بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق ویژه جمع آوری کمک به افغانستان

خبرگزاری دید: بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق ویژه جمع‌آوری کمک برای افغانستان خودداری کرد. این بانک گفته که در صورت ایجاد چنین صندوقی با خطر اتهام تامین مالی تروریزم مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب