جو بایدن:

برای پایان جنگ در افغانستان از روند دیپلماتیک جاری پشتیبانی می‌کنیم

جو بایدن رییس جمهور امریکا می‌گوید کشورش برای ختم جنگ در افغانستان از روند دیپلماتیک فعلی قویاً حمایت می‌کند

ادامه مطلب