قرعه‌کشی ویزای مهاجرت به امریکا برای سال ۲۰۱۹

قرار است روادید( ویزا) مهاجرت قانونی به امریکا از سوی سفارت این کشور در کابل به قرعه‌کشی گذاشته شود و برندگان لاتری با دریافت روادید به صورت قانونی در آن کشور، سند اقامت دریافت کنند

ادامه مطلب