رهبر شاخه خراسان داعش در فهرست تحریم‌های ملل متحد قرار گرفت

خبرگزاری دید: کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد داعش، القاعده و افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط، ثناالله غفای، مشهور به شهاب مهاجر رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان را در فهرست تحریم‌ها شامل کرد.

ادامه مطلب

رهبر جدید داعش-شاخه خراسان کیست؟

قومیت عرب مهاجر به وی امتیازات بی‌نظیری را در زمینه افغانستان می‌بخشد. علاوه بر این، مهاجر را از درگیری‌های ملی و قومی که مسئولان این گروه را در افغانستان و پاکستان متاثر کرده، جدا می‌سازد

ادامه مطلب