پشت پردۀ تاکید مکرر واشنگتن برای خروج از افغانستان

«این درخواست به ویژه باعث ایجاد انگیزه در پایگاه رای‌دهندگان پوپولیست وی شده است، بسیاری آن‌ها کهنه سربازانی هستند که از نقش شان در جنگ‌های طولانی‌مدت خسته شده‌اند»

ادامه مطلب