خروج امریکایی‌ها از افغانستان؛ پاکستان چه سود خواهد برد!

جنرال حمید گل پس از مکثی کوتاه، در میان کف زدن و تشویق حاضرین اضافه کرد: «یک موضوع دیگر این است که ( ای اس ای ) با کمک امریکا، امریکا را شکست داد»

ادامه مطلب