روند صلح و خروج ناتو؛ دیدار رییس جمهور غنی با هیئت اداری پارلمان

هیئت اداری شورای ملی شامگاه یکشنبه مهمان افطاری رییس جمهور غنی در باره صلح و فصل جدید پس از خروج نیروهای خارجی از کشور بود

ادامه مطلب
سفیر آلمان در دیدار با محب:

خروج ناتو مبتنی بر شرایطی است که طالبان باید آن را عملی کنند

دفتر شورای امنیت ملی از دیدار سفیر آلمان در افغانستان با مشاور امنیت ملی کشور در پیوند به روند صلح و امنیت خبر داد.

ادامه مطلب