پنتاگون دستور خروج نزدیک به نیم نظامیانش را از افغانستان صادر کرد

بر بنیاد فرمان رییس جمهور ترامپ، وزارت دفاع امریکا دستور خروج نزدیک به نیم سربازان امریکایی را از افغانستان و ۵۰۰ نظامی را از عراق صادر کرد.

ادامه مطلب