احمد ضیا سراج: طالبان با گروه‌های تروریستی دیگر «انتحاری» خرید و فروش می‌کنند

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که طالبان همراه گروه‌های تروریستی دیگر بازار خرید و فروش و حتا قرض‌گیری انتحار‌ها را ایجاد نموده و با گروه‌های مختلف ارتباط منظم دارد.

ادامه مطلب