خشک‌سالی و بی‌آبی پیش از جنگ ما را می‌کُشد

در کنار سرازیر شدن آب به کشورهای همسایه و عدم بازسازی شبکه‌های آبیاری سنتی، مسئله مهم دیگر حفر چاه‌های بی رویه و بدون سروی در نقاط مختلف کشور، هم برای استفاده زراعتی و هم برای مصرف خانه‌ها است…

ادامه مطلب