وزیر دفاع ترکیه:

موضوع تامین امنیت میدان هوایی کابل از سوی نظامیان ترک زیر بررسی است

وزیر دفاع ترکیه می‌گوید که موضوع تامین امنیت میدان هوایی کابل از سوی نظامیان ترکیه، در روزهای آینده مشخص خواهد شد و هنوز زیر بررسی است

ادامه مطلب

ترکیه: تا کنون تصمیمی در مورد تامین امنیت میدان‌هوایی کابل اتخاذ نشده است

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در مورد تأمین امنیت میدان‌هوایی کابل می‌گوید که تاکنون تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده و رایزنی‌ها ادامه دارد

ادامه مطلب