داستان خوفناک مرد شکارچی که مورد حمله خرس گریزلی قرار گرفت

خرس با حمله به بروک از پشت، او را به زمین کوبیده و ضرباتی به سر و صورت او وارد کرد که باعث بیهوش شدن او شد اما وقتی به هوش آمد خرس را همچنان بالای سر خود یافت

ادامه مطلب