روسیه: امریکا و ناتو داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید ناتو و امریکا به شاخه افغانستان داعش کمک تسلیحاتی و ترانسپورتی می‌کنند

ادامه مطلب