بهای یک دالر امریکایی از ۹۵ افغانی بلندتر رفت

خبرگزاری دید: صرافان در سرای شهزاده کابل می‌گویند که روز سه‌شنبه(۲قوس) بهای دالر امریکایی در بازار از مرز ۹۵ افغانی گذشت.

ادامه مطلب