داماد ترامپ با جنسیت زن در انتخابات رای داده است

جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، از سال ۲۰۰۹ تاکنون به عنوان زن در انتخابات شرکت کرده است. براساس مدارک موجود در دفتر انتخابات ایالت نیویورک، جنسیت جارد کوشنر روی برگه انتخاباتی با جنسیت زن ثبت شده است

ادامه مطلب