«دانشگاه جهاد» پاکستان به طالبان افتخار می‌کند

شاه، روحانی با نفوذ در این مدرسه که منتقدان آن را «دانشگاه جهاد» می‌نامند، می‌گوید: «روسیه توسط دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان دارالعلوم حقانیه تکه تکه شد و جُل و پوستک امریکا نیز بسته می‌شود».

ادامه مطلب