وزارت معارف:

نزدیک به ۱۰ میلیون دانش‌آموز داریم/ ۳۸ درصد دانش‌آموزان دختر هستند

وزارت معارف اعلام کرده است که در سال۱۳۹۹ بیشتر از ۷۰۰هزار شاگرد جدیدالشمول در مکتب‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور جذب شده که مجموع دانش‌آموزان به ۹.۷ میلیون می‌رسد

ادامه مطلب