دانش: از دولت جدید امریکا می‌خواهیم روند صلح را بازنگری کند

معاون دوم‌ رییس جمهور در «کنفرانس ملی تقویت روند اطلاعات در سطح محلی» از دولت جدید امریکا خواست که روند گفت‌وگوهای صلح در دوحه را بازنگری کند.

ادامه مطلب

حکمتیار؛ مرد دروغ‌های شاخدار!

غلط دیگری که حکمتیار مرتکب شده در باره ۱۲ امام شیعه و موروثی دانستن حکومت توسط آن‌ها و انکار امام مهدی امام دوازدهم شیعیان است.

ادامه مطلب