داوودزی:

هیئتی که به مسکو رفته، معادل هیئت طالبان نیست/ چطور سیاسیون تحقیرهای مسکو را تحمل می‌کنند

عمر داوودزی نماینده خاص رییس جمهور در امور پاکستان، با انتقاد از سفر سیاسیون به مسکو برای اشتراک در نشست یک روزه در پیوند به روند صلح، می‌گوید که این هیئت معادل هیئت طالبان نیست و کافی بود که برخی اعضای هیئت مذاکره کننده می‌رفت

ادامه مطلب