داکتری در دشت برچی تیرباران شد

پولیس کابل می‌گوید، افراد مسلح ناشناس در دشت برچی بر یک دواخانه حمله کرده و یک نفر را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده‌ا‌ند. به گفته شاهدان عینی، دزدان مالک این دواخانه را تیرباران و پول وی را سرقت کرده‌اند.

ادامه مطلب