داكتر عبدالله در رقابت با ملت و پيروان مسعود!

داکتر عبدالله که عزت یک ملت سرفراز و با عظمت تاریخ‌ساز را به گروگان گرفته و دارد پیوسته آن را از درون می‌ساید، ممکن است بتواند چند صباح دیگر نیز بدین روش ادامه دهد، اما تداوم این روش، در نهایت نفرت ماندگار ملت و لعنت ابدی آمر صاحب را برایش در پی خواهد داشت!

ادامه مطلب

عبدالله: افغانستان به گذشته بر نخواهد گشت

رییس اجرایی کشور روز گذشته در کنفرانس «شورای روابط جهانی هند» در دهلی جدید گفته است که تروریستان نمی‌توانند روند تغییر و توسعه را متوقف کنند و افغانستان به گذشته بر نخواهد گشت

ادامه مطلب

داکتر عبدالله به بلخ رفت

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برای یک سفر کاری و اشتراک در مراسم گرامی‎داشت از هفته شهید به ولایت بلخ سفر کرده است

ادامه مطلب