اجساد باقی‌مانده معدن‌کاران به دایکندی منتقل شود

دفتر شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده است که برای انتقال اجساد باقی‌مانده معدن‌کاران هزاره از پاکستان به ولایت دایکندی، امکانات هوایی فراهم می‌کند.

ادامه مطلب

مصرف‌شدن تنها ۳درصد بودجه انکشافی دایکندی در ۷ماه سال مالی

مسئولان ریاست اقتصاد دایکندی می‌گویند: با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال مالی تنها ۳درصد بودجه انکشافی این ولایت به مصرف رسیده است

ادامه مطلب

مسئول شبکه انکشافی باختر (BDN) در دایکندی بازداشت شد

مقامات امنیتی در ولایت دایکندی می‌گویند: داکتر عارف تابش، مسئول شبکه انکشافی باختر را به دلیل عدم تطبیق پروژه‌ها بازداشت کرده‌اند

ادامه مطلب

دانش‌آموزان دایکندی دست به اعمار مکتب‌شان زدند

صدها تن از دختران دانش‌آموز در ولایت دایکندی، بخاطر نداشتن تعمیر مکتب، خودشان دست به کار شدند و می‌خواهند که ساختمان مکتب‌شان ‌را اعمار کنند

ادامه مطلب