دبیرکل ناتو به رییس جمهور غنی: 

موضع ما تغییر نکرده است/ خروج ما بستگی به وضعیت افغانستان دارد 

ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو می‌گوید با رییس جمهور اشرف غنی در رابطه به روند صلح و حضور نیروهای این سازمان در افغانستان گفت‌وگو کرده است. 

ادامه مطلب