دبیر کل سازمان ملل: اوضاع امنیتی افغانستان شکننده است

دبیرکل سازمان ملل، ضمن شکننده خواندن اوضاع امنیتی افغانستان اعلام کرد که مبارزه با تروریزم تنها مسئولیت افغانستان نیست و مستلزم همکاری‌های منطقه‌ای است

ادامه مطلب