افغانستان؛ سالم‌ترین کشور جهان معرفی شد

محققان با بررسی مصرف الکول، استعمال دخانیات و شیوع چاقی در ۱۷۹ کشور جهان، ناسالم‌ترین و سالم‌ترین کشورهای جهان را معرفی کردند

ادامه مطلب