درگیری در مجلس نمایندگان؛ سیاست در پوشش قومیت

نشست عمومی مجلس نمایندگان، امروز چهارشنبه با درگیری و تنش لفظی همراه شد و رییس مجلس، نشست را بدون نتیجه به پایان رساند

ادامه مطلب