دو تن هنگام دزدی ۴۰ هزار دالر در تخار بازداشت شد

مسئولان امنیتی ولایت تخار می‌گوید که پولیس دو تن را به اتهام دزدی از سرای صرافی شهر تالقان بازداشت کرده است

ادامه مطلب

گزارش‌های تایید ناشده: داوود سلطانزوی به جرم فساد اخلاقی از سوی مردم لت وکوب شد

گزارش‌های تایید ناشده حاکی از آن است که داوود سلطانزوی به جرم دزدی و فساد اخلاقی نخست از سوی مردم لت و کوب شده و سپس خانه‌اش از سوی پولیس محاصره شده است

ادامه مطلب