خودفریبی ارگ؛ پناه‌بردن به صنعت تبلیغات

اگر غنی تا به امروز در برابر این توافق‌نامه با بی‌اعتنایی رفتار کرده، علتش بی‌کفایتی و بی‌درایتی مسئولان کاخ سپیدار می‌باشند که باعث جسارت غنی شده است. جمعیت اما به عنوان طرف اصلی این توافق‌نامه، تخطی‌های غنی را جدی پیگیری خواهد کرد

ادامه مطلب