ترامپ به غنی: دفتر طالبان را در قطر بسته کنید

دونالد ترامپ، رییس‌ جمهور امریکا از رییس‌جمهور غنی خواسته است که دفتر طالبان را در قطر بسته کند؛ دفتری که به مدت ۶ سال کانال گفت‌وگو بوده است

ادامه مطلب