حکومت به رهبران طالبان پاسپورت توزیع کرده است

منابعی در وزارت عدلیه، به رسانه‎ها گفته‎اند که یک هیئت دولتی به رهبری قاسم حلیمی به قطر اعزام شده و به دستور رییس‎جمهور غنی برای رهبران طالبان پاسپورت توزیع کرده است

ادامه مطلب

دفتر قطر، طالبان و پروژه داعش!

بسته‌شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر بی‌ربط با انتقال و گسترش داعش به شمال و غرب کشور، صدور آن به کشورهای آسیای میانه و ایران و ادامه جنگ در افغانستان نیست…

ادامه مطلب