امریکا بار دیگر بر دشواری خروج در ماه می تاکید کرد

کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که خروج نیروهایش از افغانستان در زمان تعیین‌شده به دلایل لوجستیکی دشوار است

ادامه مطلب