جو بایدن؛ نامزد دموکرات چه نقشه‌ای برای افغانستان دارد!

استیو کول در کتابی به نام «ریاست اس» که درباره پشت پرده جنگ افغانستان است، متن گفت‌وگویی را نقل کرده که بایدن به کرزی گفت: «دوران طلایی اداره بوش رفته است. طالبان مشکل شماست و القاعده مشکل ما».

ادامه مطلب