دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس امریکا را به دست آوردند

نمایندگان دموکرات در انتخابات امریکا اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را به دست آوردند، اما جناح اکثریت احتمالاً کوچک‌تر می‌شود.

ادامه مطلب