دموکراسی مشروعیت‌اش را از مردم می‌گیرد، پس حق با والی بلخ است

اکنون شانس و اقبال در اختیار عطا محمد نور قرار گرفته که از تقابل با ارگ، همه‌روزه جلسات مردمی برگزار می‌کند و بگونه‌های مختلف از شهروندان کشور نظرخواهی می‌نماید

ادامه مطلب