افزایش چشم‌گیر حاصلات جواری در هلمند

ریاست زراعت ولایت هلمند اعلام کرد که در سال جاری دهقانان از زمین‌های زراعتی ۱۸۹ هزار و ۸۹۸ تن جواری به دست خواهند آورد.

ادامه مطلب