آغاز صادرات محصول جلغوزه کشور از راه دهلیز هوایی به چین

صادرات جلغوزه کشور از طریق دهلیز هوایی به چین آغاز شد و قرار است اولین محموله جغلوزه، امروز ( سه شنبه، ۱۵ عقرب) به چین صادر شود

ادامه مطلب