روسیه :ده هزار داعشی در افغانستان فعالیت دارد

نماینده ویژه روسیه در مورد افغانستان و پاکستان گفته است که گروه تروریستی داعش ۱۰ هزار عضو فعال در افغانستان دارد

ادامه مطلب