دوئل کرونا با زنان افغانستان؛ نتیجه نگران کننده است

«کوید-۱۹ تاریک‌ترین آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نشان می‌دهد. گزارشی که ما امروز ارائه می‌دهیم نشان می‌دهد زنان افغان، از خانه گرفته تا کمپ‌های بی‌جاشدگان داخلی، از عواقب اقتصادی و اجتماعی (کرونا) آسیب دیده‌اند»

ادامه مطلب