صالح:

ده‌ها دواخانه در هفته ۱۵۰۰ افغانی به یک مقام وزارت صحت رشوه می‌دهد

معاون نخست ریاست‌ جمهوری می‌گوید که در ناحیه‌ نهم شهر کابل مواد مخدر و نشه‌آور به‌طور علنی فروخته می‌شود و ده‌ها دواخانه «قانون‌شکن» ماهانه میلیون‌ها افغانی به یکی از مقام‌های وزارت صحت پول پرداخت می‌کنند. او افزوده است که نام این مقام وزارت صحت عامه در جلسات بعدی همگانی می‌شود.

ادامه مطلب