کشف یک زندان دوره بودیزم در تپه سبزآباد ننگرهار

مقامات محلی در ننگرهار می‌گویند که یک زندان دوره بودیزم که قدامت آن به حدود ۲۵۰۰ سال می‌رسد، در تپه سبزآباد، از مربوطات ولسوالی سرخ‌رود ننگرهار کشف شده است

ادامه مطلب