دور بعدی مذاکرات صلح؛ در انتظار چه باشیم؟

از آنجایی که طالبان تن به آتش‌بس نمی‌دهند مگر در صورت برآورده شدن شروط و خواسته‌های شان و دولت نیز آتش‌بس سراسری را اولویت مذاکرات صلح در دور بعدی قرار داده، به نظر می‌رسد که بن‌بست از همین اکنون رقم خورده و نیاز نیست حتا منتظر آن باشیم

ادامه مطلب