هند ۱ میلیون دوز واکسین کووید-۱۹ به افغانستان اهدا کرد

خبرگزاری دید: مقامات هندی می‌گویند که این کشور یک میلیون دوز واکسین کرونای تولید خود را به افغانستان اهدا می‌کند.

ادامه مطلب